fbpx
Subscribe
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Share
Etsi
Palaa ylös
Vieritä tutustuaksesi lisää
top

Oman yrityksen tuotteita, palveluja, visiota ja arvoja pyritään tuomaan kuluttajalle esiin yritysilmeellä. Yritysilme koostuu yrityksen viestinnästä, joka sisältää vain mielikuvituksen rajaamia visuaalisia ja kerronnallisia keinoja.

Yrityksen kasvoina

Yrityksen ilmeen muodostaminen aloitetaan selvittämällä yrityksen “oma juttu”, jolla halutaan profiloitua. Omaa yritysprofiilia ei lähtökohtaisesti ole hyvä viedä kauas käytännön totuudesta, eikä kuluttajan tietämystä kannata lähteä aliarvioimaan. Asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys saavutetaan, kun heille on selvää, mitä he haluavat ja mitä yritys heille tarjoaa. Niinkin pieneltä vaikuttavat asiat, kuten fonttivalinnat, visuaaliset elementit sekä kuvien ja tekstin sijoittelu, vaikuttavat yrityksen itsestään välittämään kuvaan.

Profiloitumista vai volyymiä

Tiettyyn viestintäkanavaan profiloituminen auttaa oman ilmeen muodostamisessa etenkin, jos budjetti markkinointiin ei ole suuri. Yrityksen resursseja ei kaikissa tapauksissa ole harkittua hajauttaa useaan eri markkinointiympäristöön, joiden valtavassa markkinointitulvassa yritys saattaa jäädä lopulta huomaamattomaksi.

Markkinoinnin rauhallinen aloittaminen usein kannattaa.

Yritykselle parhaan markkinointiväylän etsiminen saattaa viedä aikaa, mutta sen sopivimman löydyttyä voi yritystoiminta saada uuden nousuvaihteen käyttöönsä. Esimerkiksi joku yritys tunnetaan inspiroivasta instagram-tilistään ja toisen yrityksen radioralli tarttuu leviäväksi korvamadoksi.

Hajautettua brändiä tulee mainostaa isolla volyymillä. Mikäli brändi voidaan tunnistaa jostain tietystä yhteydestä, mainostaa brändi ikään kuin itse itseään. Useille meistä saattaa tulla mieleen wc-paperi oravasta tai vaikkapa teknologiayritys omenasta. Yhteys brändiin saattaa syntyä vahingossa tai tarkoitushakuisesti. Tiettyä asiaa voidaan alkaa toistaa markkinoinnin yhteydessä suunnitelmallisesti. Kun kuluttaja oppii näkemään kyseisen asian aina yrityksen yhteydessä, tulee siitä ajan kanssa erottamaton osa brändiä. Tällöin on hyvä, jos brändiin yhdistettävä mainonnallinen asia tai elementti sopii mutkattomasti yrityksen imagoon.

Ilme tukemassa yrityksen päätoimea

Yrityksen ilme rakennetaan tukemaan ja vahvistamaan yrityksen päätoimea. Pelkkä näyttävä idea ja ulosanti eivät välttämättä tuo tuloksia, jos asiakkaat eivät saa kiinni niiden funktiosta. Siksi yrityksen päätoimenkuva on tärkeä huomioida brändiä ja markkinointitapoja suunniteltaessa. Kaikki yrityksen viestintä valokuvista ja visuaalisesta tyylistä lähtien kertovat kuluttajalle merkityksiä yrityksestä. Jos elementit viestivät keskenään eri asioita, voi kuluttajan olla hankala tarttua siihen, mitä asioita yritys edustaa.

Kerralla ei kuitenkaan usein kannata vetää liian peruuttamattomia linjoja yrityksen viestinnästä. Alussa mietitty suuntaa antava yritysilme ja ajan kanssa hahmottuva ja mukautuva brändi antavat yrityksen ilmeelle mahdollisuuden elää ja kehittyä.